Logo SU met tekst2

Waarom?

Op deze pagina treft u meer informatie aan over de bijdrage van online ontwikkel assessments en de redenen waarom Skills Unlimited hiervoor de juiste partner is.

Wat is de bijdrage van online ontwikkel assessments?


Zorgen voor meer resultaat in minder tijd en tegen lagere kosten

istock 000008496347xsmallSuccesvolle organisaties investeren continu in de ontwikkeling van de medewerkers. Tegelijkertijd kost die ontwikkeling ook tijd, geld en energie. Daarom is de vraag als volgt: Hoe zorg je er als organisatie voor dat je aan de ene kant de medewerkers ontwikkelt, en dus betere resultaten bereikt, en dit de andere kant doet in minder tijd en ook tegen lagere kosten? Voorals in het huidige economische klimaat is die vraag actueler dan ooit. 

Het uitvoeren van online ontwikkel assessments zorgt voor die balans. Online ontwikkel assessments zorgen ervoor dat voor iedere medewerker duidelijk wordt waar hij/zij al goed in is, en waar nog ruimte is voor verbetering. Met dat inzicht worden vervolgens voor de medewerker specifieke leeracties georganiseerd. Denk hierbij aan training, coaching, training on-the-job, het lopen van stage, het participeren in of oppakken van een project, e-learning etc. 

istock 000017056328xsmallDe voordelen van deze werkwijze zijn:
 1. De medewerker is:
  • productiever omdat hij/zij alleen aandacht hoeft te geven aan het verbeteren van aandachtspunten of het versterken van al aanwezige kwaliteiten;
  • meer gemotiveerd om de leeractie te doen omdat deze specifiek voor hem/haar bedoeld is;
 2. De financiële kosten verbonden aan de leeracties zijn lager omdat:
  • er alleen geïnvesteerd wordt in leeracties die nodig zijn en waar ook behoefte aan is;
  • de medewerker ook 'gratis' aanbevelingen krijgt van zijn/haar feedbackgevers. Bij het online ontwikkel assessment wordt namelijk 360 graden feedback toegepast;
 3. De investering in tijd is minder omdat de medewerker alleen tijd hoeft vrij te maken voor de leeracties die ook echt nodig zijn, en
 4. De zogenaamde opportunity cost van leeracties is lager omdat de tijd die de medewerker aan de leeractie besteedt minder is.

Halen het beste uit uw medewerkers

zelfbeeld en feedbackbeeldHeeft u wel eens iemand aangesproken op het gebruik van stopwoorden? De kans is groot dat, toen u dat deed, die persoon verbaasd reageerde: "Doe ik dat echt?". U zorgde ervoor dat die persoon zich bewust werd van zijn of haar gedrag. 
Tijdens trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van presentatievaardigheden, wordt daarom regelmatig gebruik gemaakt van een filmcamera. Het bekijken van de eigen presentatie zorgt ervoor dat je je bewust wordt van de manier waarop je presenteert. Waarom is dit belangrijk? Als het gaat om ontwikkeling kunnen we alleen verantwoordelijkheid nemen voor zaken waar we ons bewust van zijn. Ontwikkeling begint dus altijd bij het vergroten van het bewustzijn

Een online ontwikkel assessment, waarbij gebruik wordt gemaakt van 360 graden feedback, zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten. Er wordt gebruik gemaakt van de inzichten van anderen, zoals bijvoorbeeld collega's, klanten en de leidinggevende. Zij geven aan hoe zij de kwaliteiten van die medewerker ervaren. 

bewustheid en bekwaamheidDe medewerker bevindt zich eerst in fase 1: onbewust onbekwaam. Hij heeft niet door dat hij onbekwaam is. De medewerker wordt zich dankzij het online ontwikkel assessment bewust dat hij op bepaalde gebieden onbekwaam is. De medewerker is dan in fase 2: bewust onbekwaam. Toepassing van het online ontwikkel assessement geeft de medewerker ook handvatten en aanbevelingen hoe het anders en beter kan. Maar dit kan ook door bijvoorbeeld training of coaching. Als de medewerker het nieuw aangeleerde gedrag bewust en succesvol toepast komt hij in fase 3: bewust bekwaam. Bij een volgend ontwikkel assessment zal het nieuwe, efectieve gedrag ook door zijn omgeving ervaren worden en inzichtelijk worden gemaakt. Uiteindelijk, als het effectieve gedrag automatisch en vanzelfsprekend is komt de medewerker in fase 4: onbewust bekwaam.

Hier is, als voorbeeld, gekozen om uit te gaan van een medewerker die zich verbeterd. Het kan ook zo zijn dat de medewerker zich dankzij het online ontwikkel assessment bewust wordt dat hij bekwaam is op gebieden waar hij zich niet eerder van bewust was.

De toepassing van online ontwikkel assessments zorgt ervoor dat u het beste uit uw medewerkers haalt. 


Waarom is Skills Unlimited de juiste partner?


FlexibiliteitGemakkelijkKennis

 • Flexibiliteit
 • Gemakkelijk
 • Kennis
 • Flexibiliteit

  De online ontwikkel assessments worden afgestemd op uw eisen, wensen en behoeften. Maatwerk is bij ons standaard. Dit is mogelijk dankzij Smartfeedback, het flexibele 360 graden feedback instrument dat speciaal voor online ontwikkel assessments ontwikkeld is. Die flexibiliteit blijkt o.a. uit de volgende kenmerken (niet limitatief):

  • Aanpasbare vragen
   • De vragen die in het online ontwikkel assessment gesteld worden zijn eenvoudig aan te passen. 
    Hierdoor sluit de gebruikte vragenlijst altijd goed aan bij de specifieke functie waar het om gaat. Zo maken wij weinig gebruik van algemene competenties, zoals bijvoorbeeld 'Mondeling communicatie'. Liever achterhalen wij, bijvoorbeeld bij mensen in een commerciële of adviesfunctie, of zij in staat zijn de behoeften van de klant te achterhalen. Dat is specifieker, is dus meer herkenbaar en leidt tot betere inzichten. 
  • Flexibele antwoordopties
   • U kunt kiezen uit verschillende antwoordmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld (verschillende soorten) gesloten vragen en open vragen. 
    Ook hierdoor sluiten de gestelde vragen goed aan bij uw wensen.
  • Mogelijke toelichting op antwoorden
   • De feedbackgevers kunnen, indien gewenst, een nadere toelichting op hun antwoorden geven. 
    Feedbackgevers krijgen hierdoor het gevoel dat zij waardevolle feedback geven. Kandidaten krijgen zo meer inzicht in de achterliggende redenen van de kwantitatieve scores.
  • Gebruik van een norm
   • In het ontwikkelassessment kan met een norm gewerkt worden. 
    Zo wordt snel inzichtelijk hoe een bepaalde score zich verhoudt tot de voor de functie gestelde norm. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u in een bepaalde functie werkt met juniors, mediors en seniors.
  • Verschillende typen feedbackgevers
   • U kunt zelf bepalen van wat voor soorten feedbackgevers u gebruik wilt maken. Denk hierbij aan collega´s, leidinggevenden, klanten, medewerkers etc. 
    Zo zorgt u ervoor dat u inzicht krijgt vanuit verschillende invalshoeken.
  • Onbeperkt aantal feedbackgevers
   • Bij het uitvoeren van het online ontwikkel assessment kan de kandidaat van zoveel feedbackgevers gebruik maken als hij/zij wil.
    Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld.
  • Vragen per feedbackgever
   • Bij traditionele 360 graden feeback instrumenten moet iedere feedbackgever alle vragen beantwoorden. Ook als zij niet of nauwelijks in staat zijn om alle vragen te beantwoorden. Wij zorgen ervoor dat de feedbackgevers alleen vragen hoeven te beantwoorden die zij echt kunnen beantwoorden. 
    Hierdoor blijven feedbackgevers gemotiveerd om de vragen te beantwoorden en krijgt de kandidaat dse waardevolle inzichten waar het uiteindelijk om te doen is.
  • Persoonlijk voor de kandidaten
   • U kunt de uitnodigingen aan de kandidaten personaliseren.
    Dit zorgt ervoor dat de kandidaten zich persoonlijk aangesproken voelen en extra gemotiveerd zijn om aan het online ontwikkel assessment deel te nemen.
    Uiteraard kunt u op deze manier ook een verdere instructie geven aan de kandidaten of meer informatie geven.
  • Persoonlijk voor de feedbackgevers
   • De kandidaten kunnen de uitnodiging aan hun feedbackgevers persoonlijk maken. 
    Dit zorgt ervoor dat de feedbackgevers zich persoonlijk aangesproken voelen en extra gemotiveerd zijn om de gestelde vragen te beantwoorden. 
    Uiteraard kunnen de kandidaten zo ook verdere instructies geven aan hun feedbackgevers en/of meer informatie geven.
  • Anonieme feedback of niet
   • De feedbackgevers kunnen zelf bepalen of zij de toelichting op hun antwoorden anoniem of niet anoniem in de rapportage willen laten opnemen.
    Dit zorgt ervoor dat de feedbackgevers zich comfortabel voelen om oprechte en echte feedback te geven.
  • Meerdere talen
   • De kandidaten en hun feedbackgevers kunnen zelf bepalen in welke taal zij willen werken. 
    Zo werkt iedereen in de taal die zij het meest comfortabel vindt, worden nuances in taal gerespecteerd en ontstaat het benodigde inzicht zonder taalbelemmeringen. 
  • Einddatum van het ontwikkel assessment
   • Soms kan het gebeuren dat u de einddatum van het online ontwikkel assessment wilt uitstellen. Bijvoorbeeld omdat een aantal feedbackgevers in verband met vakantie (nog) niet kan reageren. U kunt dat eenvoudig de einddatum aanpassen. Dit zorgt ervoor dat alle betrokkenen hiervan -uiteraard in hun eigen taal-  op de hoogte worden gesteld. 
 • Gemakkelijk

  Het uitvoeren van online ontwikkel assessments is waardevol, maar mag niet teveel tijd en moeite kosten. Wij zorgen ervoor dat het gemakkelijk en eenvoudig is voor de kandidaten en hun feedbackgevers.  

  • Gebruik van model vragenlijsten
   • Wij beschikken over model vragenlijsten voor functies die veel voorkomen, zoals bijvoorbeeld manager, vakspecialist of project manager. Deze model vragenlijsten zijn makkelijk aan te passen aan de behoeften die u heeft.
    Hierdoor hoeft u 'het wiel niet opnieuw uit te vinden' en kunt u toch in afzienbare tijd beschikken over maatwerk online ontwikkel assessments.  
  • Gebruik van competentiewoordenboeken 
   • Wij beschikken over een uitgebreid competentiewoordenboek waarin meer dan 100 verschillende competenties beschreven staan. Maar wellicht wilt u gebruik maken van uw eigen competentiewoordenboek, of een combinatie van beide. Dit is uiteraard mogelijk.
    Zo zorgen we ervoor dat de ontwikkel assessments goed aansluiten bij de andere initiatieven binnen uw organisatie.  
  • Assessment-as-a-Service
   • Met Assessment-as-a-Service wordt u volledig ontzorgd bij het uitvoeren van de online ontwikkel asessments. 
    Zo heeft u meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten. 
  • Makkelijk te gebruiken
   • De uitvoering van het ontwikkel assessment is voor de de kandidaten en hun feedbackgevers erg gemakkelijk. Zo kunnen zij in hun eigen taal werken, en zien de feedbackgevers alleen de vragen die zij ook echt kunnen beantwoorden.
    Hierdoor zijn en blijven de kandidaten en hun feedbackgevers gemotiveerd om invulling te geven aan het online ontwikkel assessment.  
  • 100% Online
   • Onze ontwikkel assessments zijn volledig online.  
    Hierdoor kunnen de kandidaten, hun feedbackgevers én u tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
  •  Monitoring tijdens het ontwikkel assessment
   • Tijdens het uitvoeren van het ontwikkel assessment beschikt u over handige hulpmiddelen om te zien hoe het ontwikkel assessment verloopt. 
    Zo zorgt u ervoor dat u te allen tijde geïnformeerd wordt, grip houdt en -indien nodig- actie kunt ondernemen.
 • Kennis

  Dankzij onze jarenlange gespecialiseerde ervaring met het uitvoeren van online ontwikkel assessments (inmiddels meer dan 30.000 gebruikers) hebben wij veel expertise opgebouwd. 
  Deze expertise stellen wij graag aan u ter beschikking. Vandaar dat u, bij het uitvoeren van de online ontwikkel assessments, persoonlijk begeleid wordt door een van onze experts. Zij adviseren graag over vragen zoals bijvoorbeeld:

  • Hoe en wanneer communiceren we het online ontwikkel assessment naar de kandidaten?
  • Hoeveel tijd is er nodig voor het uitvoeren van het online ontwikkel assessment?
  • Hoe stellen we het online ontwikkel assessment op? 
  • Om de juiste inzichten te krijgen:
   • Welke vragen moeten er in het online ontwikkel assessment opgenomen worden? 
   • Uit hoeveel vragen kan de gebruikte vragenlijst bestaan?
   • Van wat voor type antwoordopties kunnen we het beste gebruik maken? 
   • Van wat voor type feedbackgevers willen we gebruik maken? En van hoeveel feedbackgevers moeten de kandidaten feedback krijgen? 
   • Moeten we met een norm werken? Zo ja, wat is de norm die we het beste kunnen hanteren? 
   • Moeten we meertalig kunnen werken? 
  • Welke instructies geven we aan de kandidaten en hun feedbackgevers mee?
  • Hoe monitoren we het verloop nadat het online ontwikkel assessment eenmaal uitgevoerd wordt?
  • Hoe communiceren we de resultaten van de online ontwikkel assessments naar de kandidaten?
  • Wie krijgen de resultaten van de online ontwikkel assessments te zien?
  • Wat gaan we doen met de resultaten van de online ontwikkel assessments?
  • Hoe kunnen we inzicht krijgen in de ontwikkelbehoeften van de groep? Welke groepsrapportages zijn nuttig? 
  • Hoe kunnen we het beste invulling geven aan de resultaten van de online ontwikkel assessments? 
  • Wanneer is het zinvol om een vervolgmeting te doen? En hoe doen we dat dan?